Nyheter

Kallelse till Allmänt möte 12/12-23

Tisdagen den 12 december kl.18.00 i klubblokalen på Rosenholm är det dags för Allmänt möte.

Dagordning för kvällen:
* Mötets öppnade
* Rally
* Folkrace
* Banan
* Ekonomi
* Övrigt
* Mötet avslutas

Det kommer att serveras fika under kvällen.
Anmäl er till Peter Roth 0734-226 444 senast den 8 december.
Välkomna!