Träning på Folkracebanan

Vi kommer att köra fasta träningsdagar under sommaren. Körningen sker på den gamla bansträckningen.

Anmälan sker via sms till personen som är ansvarig för den kvällen man vill köra.
Anmälan KRÄVS, om inga är anmälda till datumet blir det ingen träning den kvällen.

Onsdag v.23 17.30-20.00 Peter ansvarig.
Onsdag v.25 17.30-20.00 Ove ansvarig.
Onsdag v.27 17.30-20.00 Berth ansvarig.
Onsdag v.29 17.30-20.00 Peter ansvarig.
Onsdag v.31 17.30-20.00 Ove ansvarig.
Onsdag v.33 17.30-20.00 Berth ansvarig.

Mobilnummer till ansvariga:
Peter 0734-226444
Ove 0721-797900
Berth 0708-511842

Mvh Styrelsen