Medlemsinformation

Här kommer du att finna information och dokument som rör medlemmar i Karlskrona Automobilklubb.

Blankett Medlemsansökan
Denna blankett används för att söka om medlemsskap hos KAK.
Fyll i och skicka sedan in till info@karlskronaak.se

Medlemspolicy  
Denna policy skall efterföljas av medlemmar och gäller alla motorsportsgrenar. Senaste ändringen skedde 2023-04-04.

Stadgar Karlskrona AK