Medlemsinformation

Här kommer du att finna information och dokument som rör medlemmar i Karlskrona Automobilklubb.

Blankett Medlemsansökan
Denna blankett används för att söka om medlemsskap hos KAK. Lämnas till styrelsen.

Medlemspolicy  
Denna policy skall efterföljas av medlemmar och gäller alla motorsportsgrenar. Senaste ändringen skedde 2023-04-04.

Stadgar Karlskrona AK